คนขยันมีความอดทนคือคนเก่ง

คนขยัน  คนขยัน คําคม  คนขยันไม่มีวันอด  คนขยัน ภาษาอังกฤษ  ทำไม คนขยัน  บทความ ความขยัน

 

คนขยันมีความอดทนคือคนเก่ง (1)

คนขยัน

คนขยันพฤติกรรมการทำงานหรือทำสิ่งที่ตนรักชอบอย่างสม่ำเสมอ ความคนขยันที่ดี คือ ความขยันที่ถูกที่ถูกทาง ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น การทำงานด้วยความขยันจะช่วยให้บุคคลนั้นๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ตั้งใจทำได้อย่างง่ายดายผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลายวงการ เช่น วงการแพทย์ , วงการธุรกิจ , วงการบันเทิง , วงการความงาม ฯลฯมักจะพูดเสมอ

คนขยันมีความอดทนคือคนเก่ง (2)

คนขยัน คําคม

คนขยัน คําคมว่า ความขยันเป็นส่วนหนึ่งที่นำพามาซึ่งความสำเร็จ หากเรามีแต่ไอเดีย หรือเป็นแค่เจ้าแม่แผนการแต่ไม่มีการลงมือกระทำไอเดียเหล่านั้นก็จะไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่เป็นเพียงแค่อากาศที่ไม่เคยจับต้องได้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีควบคู่กับความขยัน คือ สติปัญญา ถึงแม้จะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จ

คนขยันมีความอดทนคือคนเก่ง (3)

คนขยันไม่มีวันอด

หลายคนยืนยันว่าความขยันเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จแต่ยังมีอีกหลายตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าคนขยันไม่มีวันอดความขยันโดยไม่ใช่ปัญญาควบคู่ไปด้วย ก็ยากที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้ เช่น นาย ก. เป็นคนขยันขันแข็งมาก เขาตื่นแต่เช้าเพื่อทำงานแบกหาม ซึ่งได้ค่าจ้างวันละ 300 บาท เมื่อได้รับเงินค่าจ้าง นาย ก. จะนำเงินไปใช้ซื้อของจนหมดเพราะมีความคิดว่า

คนขยันมีความอดทนคือคนเก่ง (4)

คนขยัน ภาษาอังกฤษ

พรุ่งนี้ทำงานก็ได้ค่าแรงอีกแล้วคนขยัน ภาษาอังกฤษ จึงไม่เหลือเงินส่วนที่เอาไว้ออมเลย เมื่อแก่ตัวไป นาย ก.ไม่มีแรงทำงาน จึงไม่มีรายได้เข้ามา บวกกับไม่มีเงินเก็บ นาย ก.จึงต้องลำบากเมื่อแก่ตัวไปจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ถึงแม้นาย ก. จะเป็นคนขยันมาก แต่เขาไม่ใช้ปัญญาในการใช้จ่ายหรือบริหารจัดการเงิน จึงทำให้ลำบากเมื่อยามแก่ หากเขาเพียงใช้ปัญญาในการบริหารเงิน คือ เก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อการออมหรือการลงทุนอนาคตของนาย ก. สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเล็กๆก็ย่อมได้

คนขยันมีความอดทนคือคนเก่ง (5)

ทำไม คนขยัน

ทำไม คนขยัน ซึ่งการคิดอย่างหลังนี้เป็นการคิดของคนขยันที่ใช้สติปัญญาควบคู่ไปด้วย ถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่อดตายคนขยันมักจะมีอุปนิสัยสู้งาน ไม่เกี่ยงว่าเป็นงานหนัก งานเบา งานได้เงินน้อยหรืองานได้เงินมาก เพียงแต่ขอให้มีงานเข้ามา พวกเขาจะสู้ฝ่าฟันทำงานนั้นจนสำเร็จ ซึ่งการนำแนวคิดคนขยันมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตจะช่วยให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้ และจะประสบความสำเร็จได้อย่างมากหากคุณรู้จักนำเอาสติปัญญาเข้ามาใช้ควบคู่ไปด้วย

คนขยันมีความอดทนคือคนเก่ง (6)

บทความ ความขยัน

บทความ ความขยันเพราะความขยันที่ดี คือ ความขยันที่ทำด้วยปัญญา หากวันนี้คุณยังมีแรง มีสมอง คำว่า อับจน อดตาย ย่อมไม่มาถึงคุณอย่างแน่นอน ขอเพียงมีใจที่จะต่อสู้กับทุกอุปสรรค คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะก้าวข้ามผ่านขวากหนามและไปยังจุดหมายที่ตั้งเอาไว้ได้คนขยัน

ขอบคุณเครดิต     fahhsai.com

ข่าวแนะนำ