พระราชสำนัก เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ พระราชทานผ้าลายพระราชทาน

ข่าวในพระราชสํานักวันนี้ล่าสุด  ข่าวร.10ล่าสุดวันนี้2565  ข่าวในพระราชสํานักวันนี้สด  ข่าวพระราชสำนักองค์ภา  ข่าวพระราชสํานักช่อง7  ข่าวในพระราชสํานักเจ้าคุณพระ  ข่าวในพระราชสํานักวันนี้ล่าสุดช่อง3  ข่าวในพระราชสํานักพระราชินีสุทิดา

 

พระราชสำนักเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ พระราชทานผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าลายดอกรักราชกัญญา’ ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรข่าวในพระราชสํานักวันนี้ล่าสุดจ.พัทลุง และทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเมื่อวันที่ 4 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีข่าวในพระราชสํานักวันนี้ล่าสุดช่อง3นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี พระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา ต่อยอดนำลาย

ข่าวในพระราชสํานักวันนี้ล่าสุด

โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยข่าวร.10ล่าสุดวันนี้2565นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พ.ต.อ. ภาคิน ณ ระนอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”พระราชทานผ้าลายพระราชทาน ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร จังหวัดพัทลุง สยามรัฐ

ข่าวร.10ล่าสุดวันนี้2565

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ ผ้ายกตานีข่าวในพระราชสํานักวันนี้สดซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รื้อฟื้นมรดกมลายู “ผ้ายกตานี” ร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อให้มรดกสิ่งทอ อยู่คู่กับแผ่นดินหลังจากได้สูญหายมาชั่วระยะหนึ่ง, ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 14 จังหวัดภาคใต้ เช่น ผ้าลายแก้วชิงดวง จ.ตรัง, ผ้าทอเกาะยอ ลายราชวัตร จ.สงขลา, ผ้าลายพิกุลพลอย จ.นราธิวาส และผ้ายกเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี พระราชทานผ้าลายพระราชทาน 'ผ้าลายดอกรักราชกัญญา'

ข่าวในพระราชสํานักวันนี้สด

บ้านเนินธัมมัง จ.นครศรีธรรมราช, กลุ่มศิลปาชีพปักผ้า ค่ายจุฬาภรณ์ เป็นต้น แล้วพระราชทานใบความรู้ข่าวพระราชสำนักองค์ภาประกอบด้วย หนังสือฉบับดิจิทัล อาทิ หนังสือ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, หนังสือผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา และหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ฉบับที่ 3 พร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ประเภทผ้าและหัตถกรรมในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 50 กลุ่ม จาก 14 จังหวัดภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี พระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร จ.พัทลุง - มติชนสุดสัปดาห์

ข่าวพระราชสำนักองค์ภา

ที่เคยมีพระวินิจฉัยให้ปรับเปลี่ยน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยข่าวพระราชสํานักช่อง7 เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP อาทิ ผ้าฝ้ายทอยกดอก ลายดอกพะยอมเล็ก จากกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย จ.พัทลุง ,กระเป๋ากระจูดลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว จ.พัทลุง ,ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา จากเก๋บาติก จ.กระบี่ ,กระเป๋าย่านลิเภา จากกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา จ.นครศรีธรรมราช ,กระเป๋าย่านลิเภา จากกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง

ข่าวพระราชสํานักช่อง7

จ.นครศรีธรรมราช ,งานเซรามิกของสมาชิกศิลปาชีพฯ บ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส เป็นต้น โดยโปรดให้ข่าวในพระราชสํานักเจ้าคุณพระคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เจ้าของแบรนด์ THEATRE คุณจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล สไตล์ไดเร็กเตอร์นิตยสาร VOGUE คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH นายตะวัน ก้อนแก้ว ผู้ช่วยบรรณาธิการแฟชั่น VOGUE ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้า เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทรนด์สีสัน เทรนด์แฟชั่นผ้าไทยข่าวในพระราชสํานักพระราชินีสุทิดา การออกแบบคอลเลกชั่นผ้าไทย การเลือกใช้เส้นใยที่มีคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย และการสร้างแบรนด์พระราชสำนัก

 

ขอบคุณเครดิต  komchadluekduang.com

ข่าวแนะนำ