หัวหน้า พฤติกรรมแบบนี้ ลูกน้องจึงหมดศรัทธา

หัวหน้า อารมณ์ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด ข่มเหงผู้ที่ด้อยกว่าจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาพร้อมใจกันอยากทำงานออกมาจากใจ หัวหน้า คือไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่การเป็นผู้นำนั้นต้องสร้างความสามัคคี ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างด้วยพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม วุฒิภาวะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าหัวหน้างานที่ดี 10 ข้อจะอยู่ในสถาะไหนก็ควรมีติดตัวเอาไว้เสมอเพราะถ้าวันหนึ่งคุณได้ขึ้นเป็นผู้นำ จะทำให้คุณบริหารคนได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมหากคุณอยากเป็นผู้นำที่ลูกน้อง

หัวหน้างานที่ดี

หัวหน้าจะมีสิทธิ์ในการทวงถามงานแต่หากยังไม่ถึงกำหนดส่งก็ไม่ควรไล่บี้จนลูกน้องเกิดความกังวลและทำงานรน ๆ จนเกิดข้อผิดพลาดถ้าต้องการงานชิ้นนั้นอย่างเร่งด่วนจริงแต่ลูกน้องยังไม่ส่งมอบงานก็ลองไถ่ถามลูกน้องถึงปัญหาในการทำงานด้วยความใจเป็นหัวหน้าเย็นเผื่อว่าเราจะมีส่วนช่วยในการให้ลูกน้องทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมการมอบหมายงานทุกครั้ง ต้องมาพร้อมกับความชัดเจนในการส่งงานเพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาการทำงานของตัวเองได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะส่งงานได้ตามกำหนดแม้หัวหน้า

 

หัวหน้า คือ

คำพูดของหัวหน้าอาจส่งผลไปถึงความแตกแยกได้เช่นกันไม่ว่าความผิดนั้นจะมาจากใคร สิ่งแรกที่ควรทำคือช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้ดีกว่าหาตัวคนผิด นอกจากเสียเวลาแล้ว ยัง บั่นทอน จิตใจคนนับว่าเป็นเรื่อง ร้าย แรงสำหรับความสัมพันธ์ของคนในทีม เมื่อหัวหน้าที่ดีถูกตำหนิจากเบื้องบนหรือผู้บริหาร และนำความ เครียด นั้นมาลงกับลูกน้องด้วยการโยนความผิดให้คนอื่นนั้นทำงานด้วยครับฉะนั้นหัวหน้าอย่างเราควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้เสมอ

หัวหน้างานคืออะไร

การสื่อสารของหัวหน้าเป็นทักษะสำคัญสำหรับคนทำงาน แต่ต้องมาพร้อมกับการสื่อ ส า ร ที่ดีไม่ทำ ร้ า ย คนฟัง ไม่ว่าเราจะอยู่ลำดับไหนด้วยเช่นกันครับดังนั้นการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีสติในการสื่อ ส า ร เสมอ รวมไปถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่ต้องใช้เหตุผลและคำพูดที่ดีไม่ทำ ร้ า ย จิตใจใครจำไว้เสมอว่าคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วนั้นหน้าที่ของหัวหน้าไม่สามารถนำกลับมาได้คำพูดส่งผลต่อพฤติกรรมของคนฟังเช่นกันครับ ถ้าเราใช้คำพูด ร้ า ย ๆหรือวิพากษ์วิจารณ์ลูกน้องต่อหน้าคนอื่นในบริษัท จะส่งผลให้เขาเสียความมั่นใจและเสียบรรยากาศในการทำงานกลับกันถ้าเราใช้คำพูดที่ดี ใจเย็น มีเหตุผลจะช่วยให้ลูกน้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น เพราะรับรู้ว่าหัวหน้ายังรับฟังเขาอยู่เสมอ

หน้าที่ของหัวหน้า

 

หัวหน้า การเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายสำหรับการเป็นผู้นำครับแม้เราจะหัวหน้า ภาษาอังกฤษต้องเดินนำคนอื่นอยู่ข้างหน้า แต่การหยุดพัก ฟังเสียงคนรอบข้างเสียหน่อยจะช่วยให้เราได้ไอเดียดี ๆ ในการทำงานมากอีกมายหัวหน้างานคืออะไรโดยเฉพาะลูกน้องของเราที่ได้ลงไปสัมผัสกับชิ้นงาน ทำให้พวกเขารู้ดีที่สุดว่าปัญหาของงานนั้นคืออะไร จะได้ช่วยกันหาทางแก้ได้อย่างถูกจุดที่สุดการมีลูกน้องเป็นเพื่อนคู่คิดเหมือนได้ลาภอันประเสริฐเพราะอย่างน้อยก็ดีกว่าการแก้ไขปัญหาคนเดียวครับหัวหน้า

 

หัวหน้าที่ดี

เครดิต fahhsai.com