กฎหมาย คาร์ซีท มาตรฐาน “คาร์ซีท” ใครควบคุม?

ในยุคที่ทุกคนสามารถออกความเห็นได้ทันทีผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การใช้ ค่า ร์ ซี ท ทำให้เราได้รับรู้กระแสสังคมอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นประเด็น “คาร์ซีท” ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 นี้เป็นต้นไป ก็ถูกหยิบยกมาคุยกันในหลากหลายแง่มุม ซึ่งสำหรับผมแล้วบอกเลยว่าเห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์กับกฎหมายนี้ครับ