พระราชสำนัก เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ พระราชทานผ้าลายพระราชทาน

พระราชสำนักเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ พระราชทานผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าลายดอกรักราชกัญญา’ ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร จ.พัทลุง และทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเมื่อวันที่ 4 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง