สาระน่ารู้เรื่องน่ารู้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และวิธีไหว้องค์เทวราชเนรมิต

สาระน่ารู้เรื่องน่ารู้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และวิธีไหว้องค์เทวราชเนรมิต วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร สาระน่ารู้ ภาษาอังกฤษวัดเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองผดุกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ สาระน่ารู้สั้นๆโดยสายบุญและสายมูนิยมไปถวายผ้าไตรและกราบขอพรพระพุทธเทวราชปฏิมากร โดยเฉพาะการไปสักการะ